วิธีการเปิด Flash ใน Google Chrome กรณที่ท่านสมาชิกเจอ Error : No Playable Sources Found ( ทำการเปิดครั้งเดียวจะใช้ได้ตลอด )

สำหรับ Google Chrome Version ใหม่

1. เปิด Browser Google Chrome ขึ้นมาแล้วพิมพ์คำว่า chrome://settings/ ลงที่แถบ Address bar ด้านบน

flash01.png

 

2. กดที่คำว่า "ขั้นสูง"

1.jpg

 

3. กดที่ปุ่ม "การตั้งค่าเนื้อหา"

2.jpg

 

4. ที่หัวข้อ Flash

3.jpg

 

5. เพิ่มข้อความว่า [*.]tv2hd.com

4.jpg

 

6. กดปุ่ม เสร็จสิ้น แล้วทำการปิด Google Chrome และเปิดใหม่อีกครั้งท่านจะสามารถรับชมได้ตามปกติ

 

 

สำหรับ Google Chrome Version เก่า

1. เปิด Browser Google Chrome ขึ้นมาแล้วพิมพ์คำว่า chrome://settings/ ลงที่แถบ Address bar ด้านบน

flash01.png

 

2. กดที่คำว่า "แสดงการตั้งค่าขั้นสูง"

flash02.jpg

 

3. กดที่ปุ่ม "การตั้งค่าเนื้อหา"

flash03.jpg

 

4. ที่หัวข้อ Flash กดที่ปุ่ม "จัดการข้อยกเว้น"

flash04.jpg

 

5. เพิ่มข้อความว่า [*.]tv2hd.com , การทำงานเป็นแบบ อนุญาต

flash05.jpg

 

6. กดปุ่ม เสร็จสิ้น แล้วทำการปิด Google Chrome และเปิดใหม่อีกครั้งท่านจะสามารถรับชมได้ตามปกติ